Говорништво

Прва недеља - Старији разреди

Драги, ученици, будући да волите да читате љубавну поезију (што сте доказали на часовима говорништва), ваш задатак је да по свом избору изражајно прочитате једну љубавну песму (Десанке Максимовић, Симе Пандуровића, Мирослава Антића...). Водите рачуна о поштовању свих чиниоца изражајног казивања: динамика, темпо, паузе, интонација...

Своје казивање треба да снимите и да ми проследите ове записе.

Уживајте у читању!

Наставница Бранислава Шакић

 

Извор фотографије

 

Друга недеља - Старији разреди

 

Драги, ученици, ваш задатак је да вежбате правилан изговор брзалица.

Правило је да сваку брзалицу три пута узастопно изговорите, али тако да је сваки наредни пут изговорите брже него претходни. Не треба да правите паузе између. Водите рачуна да сваки глас правилно изговорите, те да не грешите.

Уколико погрешите, треба све испочетка да покушате.

Можете записати колико времена и покушаја вам је било потребно да задатак до краја успешно завршите.

Овде ћу вам дати примере брзалица, али можете и сами изабрати неке које желите, а не налазе се међу овим примерима.

 

БРЗАЛИЦЕ:

На ливади коњ ућустечен и расћустечен!

На врх брда врба мрда!

Шаш деветерошаш, како се раздеветерошашио !

Свака сврака скакала на два крака.

Проши конац кроз покровац!

Миш уз пушку, миш низ пушку!

Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу.

Павте и под павтама потпавтак и под потпавтком потпавтак.

Јаворов јарам, јаворова ралица, рало дрво јаворово.

Стала мала Мара на крај стара хана сама.

Милили, Мирини, мирисни, дивни шимшири.

Риба, риби гризе реп!

Туре буре гура, була буре ваља,

Боље туре буре гура, нег’ што була буре ваља.

 

Наставница Бранислава Шакић