Контакт

ОШ "Вељко Влаховић"

Место: Нови Сад - Шангај

Улица: VIII, број 2, Шангај 21105

Tелефон/факс: 021 6520 142

E-mail: osveljkovlahovic@mts.rs

Директор школе: Љубица Грубач

Секретар школе: Нада Мандић