Наставници

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Тамара Остојић Грегус - 1. разред

Снежана Станојловић - 2. разред

Дина Заварко - 3. разред

Иван Станојловић - 4. разред

Продужени боравак

Ђурђица Марковић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Стручно веће за језике и друштвене науке

Бранислава Шакић - српски језик и књижевност

Александра Рајачић, Ивана Ћирић - енглески језик

Светлана Андрић - немачки језик

Вук Вишњевац - историја

Стручно веће за природне науке

Надежда Чолић - математика

Рената Видовић - физика

Андреа Милиновић - хемија

Зорица Станковић - биологија

Марија Карановић - информатика и рачунарство

Ковиљка Прошић Пилиповић - географија

 

Стручно веће за предмете уметности и вештина

Јадранка Антоловић - ликовна култура

Ержебет Анђелић - музичка култура

Даниела Игњатић - физичко и здравствено васпитање

Зорана Ђорђевић - техника и технологија