ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - интерактивне табле