УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Поштовани родитељи/старатељи,

Обавештавамо вас да ће се упис ученика у први разред за школску 2022/23. годину обавити од 1.4.2022-31.5.2022. године. 
У први разред 1. септембра 2022. године према Закону о основном образовању и васпитању полазе деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године.
Родитељи/старатељи чија деца територијално не припадају ОШ "Вељко Влаховић“ Нови Сад или су са друге територије града, а желе да их упишу у нашу школу, могу да попуне Захтев преузимајући га у школи и предајући у секретаријат. Школа ће подносиоце обавестити о одлуци најкасније до 30.04.2022. године.
Приликом уписа достављају  се следећа документа :
-       Извод из матичне књиге рођених – школа прибавља електронским путем
-       Доказ о пребивалишту родитеља – школа прибавља електронским путем
-       Уверење о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете похађало
-       Доказ о лекарском прегледу детета – даје педијатар након завршеног целокупног лекарског прегледа
Поред саме пријаве у школи, будућег првака је неопходно пријавити и преко е-уписа.