ЈНМВ - 2/2020 - НАБАВКА ДОБАРА - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ