Mисија школе Вељко Влаховић

Основна школа “Вељко Влаховић“ се налази на периферији града Новог Сада, у приградском насељу Шангај, које је 4 километра удаљено од града. У непосредном окружењу насеља су Рафинерија нафте Нови Сад, ЈКП "Новосадска топлана", предузеће ХГП и новоизграђена фабрика „ЛЕАР“.
Као последица исељавања становништва и пресељења у урбаније делове града, бројно стање ученика се годинама смањивало. Последњих година број ученика се креће од 135 до 150 ученика. Због малог броја ученика и одговарајућих просторних могућности, настава се реализује у једној смени. Сваки разред има по једно одељење. За ученике првог и другог разреда организује се рад продуженог боравка, којим је обухваћено укупно 30 ученика, смештених у једну хетерогену групу. Од школске 2019/2020. године у школи се реализује и пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја – „Обогаћен једносменски рад“ у који је укључено 90 ученика од 2 – 8. разреда. Након одржаних часова редовне наставе, који се реализују у преподневној смени, ученици, у оквиру пројекта,  имају обезбеђен ручак који се припрема у школској куњињи. После ручка ученици се укључују у разноврсне програме и активности, које имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција.
Школска зграда  има 9 учионица, од којих је једна прилагођена настави информатике и рачунарства. Две учионице су опремљене интерактивном таблом, а у свим учионицама постоји ЛЦД телевизор. Све просторије у школској згради су покривене кабловским и бежичним АДСЛ  интернетом, као  и АМРЕС мрежом и интернетом у оквиру пројекта „Повезане школе“. 
У склопу школске зграде постоји библиотека, зборница, канцеларије директора и административних радника, просторија за пријем родитеља, просторија за помоћно особље школе и кухиња. Школски објекат се простире на око 9000 м2 , а сама зграда са фискултурном салом има 1336 м2 грејне површине. Велико озелењено двориште користи се за извођење наставе у природи. У дворишту постоји спортски терен за фудбал површине 800 m² и терен за кошарку површине 450 m². Током 2016/2017. године на школској згради је замењен комплетан кров, стара и дотрајала спољашња столарија и урађена је демит фасада. На тај начин побољшана је енергетска ефикасност школског објекта. Исте године дотрајала, дрвена столарија, која се није мењала од 1969. године  замењена је новим алуминијумским порталима. Школске 2017/2018. године изграђена је фискултурна сала са пратећим просторијама (свлачионице, купатила и кабинет наставника).  Одржавању опреме и улагању у техничку опремљеност рачунарима и лаптоп уређајима се поклања нарочита пажња.
Поред стицања знања и вештина и учествовања у разноврсним едукативним активностима, наши ученици имају могућност да у школи проводе и своје слободно време. Организују се разноврсне ваннаставние активности и секције, које су прилагођене потребама и интересовањима наших ученика. Неке од њих су: : „Мали волонтери“- вршњачка помоћ у учењу, „Моћко секција“- развијање толеранције, самопоуздања, емпатије и сарадње кроз драмски метод, „Фер плеј секција“- стицање вештина фер плеја, поштовања правила и хуманости, „Филмска секција“- пројекције филмова и развијање филмске културе, „Играмо друштвене игре“- забавно дружење у школској библиотеци и др.
Важан податак о Основној школи „Вељко Влаховић“ је и образовање ученика којима је потребна додатна подршка. Приближно 15 % наших ученика  има  потребу за додатном подршком. Школа нема педагошког асистента, а сви запослени улажу додатан труд и рад како би ученици којима је потребна  подршка у учењу или развијању вештина,  постигли одговарајући ниво знања. Инклузивни приступ и пракса која постоји у школи је на високом нивоу, што потврђују и примери добре праксе запослених, за које је добијена трећа и четврта награда на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године, расписаном у оквиру пројекта Унапређења образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању, а који се спроводио у партнертсву са УНИЦЕФ-ом.
У јуну месецу 2020. године, нашој школи је одобрен пројекат „Школа без граница“ са којим смо учествовали на конкурсу за европске пројекте Еразмус +. Наш пројекат се односи на стручно усавршавање наставника за позитивну дисциплину и мотивацију ученика за учење, како на часу, тако и ван њега. Планирано је да током 2022. године група наставника путује у  Шпанију, како би унапредили своје вештине у овом пољу. Планиран је обилазак школе која је слична нашој – има мањи број ученика, велику разноликост и сличне вредности. 
Квалитет наставног процеса се настоји подићи на што виши ниво, те се много улаже у стручно усавршавање запослених, као и у опремљеност школе савременим наставним средствима и помагалима. Применом савремених наставних метода настојимо учинити наставу креативном и занимљивом, а процес стицања знања лакшим и сврсисходнијим. Посебна пажња се поклања примени пројектне наставе, а у  школској 2021/2022. години изашао је први број стручног часописа - Зборник пројектне наставе у Основној школи "Вељко Влаховић", који обједињује примере реализованих пројеката у текућој школској години. 
Вршњачка подршка је заступљена кроз бројне ваннастване активности, и даје значајне резултате као превентивна активност у борби против насиља, што нам је свакако један од приоритета.
Дан школе обележавамо 12. децембра, када излази и школски часопис „Ризница знања“ у којем, већ 15 година представљамо и промовишемо наше активности, резултате и успехе наших ученика и наставника у протеклој години.

Запослени који  у њој раде, ученици који је похађају, родитељи , као и сви они који се нађу у прилици да посете и проведу неко време у ОШ „Вељко Влаховић“ једнако је описују и доживљавају, те се може извући закључак да је реч о „Малој школи, великог срца“. Ову малу основну школу, заиста краси топла и пријатна атмосфера која је резултат међусобне толеранције и уважавања различитости, али и сарадништва и тимског рада.

МИСИЈА:

Негујемо толеранцију, поштовање различитости, интеркултуралност, стваралаштво и креативност. Важно нам је да наши ученици развијају своја знања и  способности, да им школа буде подршка и ослонац на путу ка успешном и квалитетном самосталном животу.

ВИЗИЈА:

Желимо да будемо здрава, сигурна и квалитетна школа.

ШКОЛСКА ХИМНА

Када чујеш школско звоно,
Време је за час,
Време је да у школске клупе
Поређају нас.
"Брзо седи, задатак пиши",
Ори се на сав глас,
То су строги учитељи (наши)
Опомињу нас.

Тако је то из дана у дан,
Тако је то из часа у час,
Можда је то све ипак сан
За све ђаке, то јест нас.

Школско звона зове нас:
"Брзо, ђаци, почиње час!"
Учићемо, радићемо,
Диван свет изградићемо.

Идемо у школу и носимо књиге,
И ми само знамо шта су школске бриге.
Ставе нас у клупе да седимо мирно,
Па питамо учу да л' је то озбиљно.
Наше свеске и наше књиге
На клупи леже, стварају нам бриге,
А тих школских брига све више и више,
Више од књига, више од кише!