Запослени у школи

РАЗРЕДНА НАСТАВА:
1. разред - Тамара Остојић Грегус
2. разред - Снежана Станојловић
3. разред - Дина Заварко
4. разред -  Иван Станојловић
Продужени боравак - Ђурђица Марковић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:
1. Бранислава Шакић - наставница српског језика и књижевности
2. Надежда Чолић -– наставница математике
3. Светлана Андрић -– наставница немачког језика
4. Вук Вишњевац  –наставник историје
5. Јадранка Антоловић –наставница ликовне културе
6. Ержебет Анђелић - наставница музичке културе
7. Даниела Игњатић - наставница физичког васпитања
8. Зорица Станковић - наставница биологије
9. Александра Рајачић - наставница енглеског језика у млађим разредима
10. Андреа Милиновић -  наставница хемије
11. Рената Видовић – наставница физике
12. Ковиљка Прошић Пилиповић- наставница географије
13. Душан Јовановић - наставник технике и технологије
14. Марија Карановић, Надежда Чолић - наставнице информатике и рачунарства
15. Јасна Кекић -– наставница верске наставе
16. Ивана Ћирић - наставница енглеског језика у старијим разредима

17. Данијела Ђорђевић - наставница ромског језика са елементима националне културе

18. Снежана Станојловић - наставница македонског језика са елементима националне културе

УПРАВА ШКОЛЕ
1. Љубица Грубач - директор школе
2. Нада Мандић - секретар
3. Данијела Николић - шеф рачуноводства

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
1. Светлана Андрић - педагог

2. Марија Божић - библиотекар

3. Александра Рајачић - библиотекар

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
1. Драгица Брет - куварица
2. Јанош Ледер - домар 
3. Зорица Лешкић - чистачица
4. Ружа Четник - чистачица

5. Хаџира Јонузовић - сервирка